TRSPLDG52014 ISIN kodlu Tahvil

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSPLDG52014 ISIN kodlu 80.000.000-TL tutarındaki tahvilin 8. kupon ve anapara ödemesi 14/05/2020 itibariyle tamamlanmış, tahvil itfa edilmiştir.

Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25
Doğalgaz Acil 187
Çağrı merkezi 444 82 25