Palmet Entegre Yönetim Sistemleri Politikası


PALMET ENERJİ GRUP ŞİRKETLERİ

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

PALMET Enerji Grubu, enerji üretim ve doğal gaz dağıtım tesisleri yatırımları, mühendislik, müteahhitlik-inşaat, mümessillik, operasyon ve servis-bakım faaliyetleri ile Enerji ve Telekominikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım, mühendislik, taahhüt ve operasyon, servis ve bakım hizmetleri vermek üzere kurmuş olduğu şirketleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Faaliyet konuları ve tesisleri, ulusal lisanslar ve uluslararası sertifikalar ile onaylanmıştır.

PALMET Enerji Şirketler Topluluğu olarak Entegre Yönetim Sistemimiz, Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikalarımızı kapsamakta ve Şirketlerimizde ortak bir yönetim sistemi olarak uygulanmaktadır:

  • Mühendislik, müteahhitlik, taahhüt, operasyon ve hizmet projelerimizde ve yatırımlarımızda, en yeni ve temiz teknoloji olanaklarından yararlanarak, ulusal ve uluslararası standartlara, ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun projeler tasarlamak ve geliştirmek, en son yapım tekniklerini kullanarak uygulamaya dönüştürmek,
  • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, şebeke servislerimizi kesintisiz ve güvenli olarak sürdürmek,
  • Sektörlerimizde çalıştığımız ilgili taraflarımızın beklentilerini anlamak ve analiz etmek, sürekli gelişmeye açık, iletişim halinde ve iş birliği içerisinde olmak ve ortak çalışmalara katılmak,
  • Şirketlerimizin kuruluş amaç ve bağlamına uygun, yönetim stratejilerimizi destekleyecek şekilde Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamak, faaliyetlerimiz için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve geliştirmek, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli olanakları sağlayarak her seviyede yapıcı katılımlarını sağlamak ve Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve performansını arttırmak,
  • Çalışanların ve tüm ilgili tarafların iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak, yaralanmaların, sağlık hasarlarının, iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmaları uygulamak,
  • Entegre Yönetim Sistemi’ni, Kalite, Çevre ve İş Güvenliği/Sağlık standartlarını yerine getirecek şekilde projelerimizde ve hizmet verdiğimiz operasyonların tüm aşamalarında sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, yasal gereklilikleri ile birlikte uygulayarak kaliteyi sunmak, iş sağlığı ve güvenliğini, etkin atık yönetimini sağlamak ve kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunmasıdır.     

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

 

B. DOĞANAY SAMURAY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

PALMET ENERJİ GRUBU

01/01/2018