08.05.2018

TURKRATING tarafından yapılan rating çalışması

Palgaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin TURKRATING (İstanbul Uluslararası derecelendirme Hizmetleri A.Ş.) tarafından yapılan rating çalışması sonuçlanmıştır; buna göre

Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A,

Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2,

Görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.