06.01.2021

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 77/1546 sayılı kararı

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 77/1546 sayılı kararı ile PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin 300.000.000 TL nominal değerli, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılacak borçlanma araçlarına ilişkin onaylar alınmıştır.