03.02.2016

2016 yılı için 41.164.779 TL ilave yatırım tavanı

Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Gebze Bölgesi’nin büyüyen potansiyeli doğrultusunda yatırımlarını artırmak için Şirketimizin yaptığı başvuru sonrasında EPDK tarafından PALGAZ’ın tarifesi içerisinde yer alan yatırım tavanını revize ederek; 2015 yılı için 18.746.992 TL, 2016 yılı için 41.164.779 TL ilave yatırım tavanı verdi.

Bu kapsamda 2016 yılı içinde PALGAZ tarafından başlatılacak yatırımlar ile;

Demriciler Köyü Mevkii’nde kurulacak 75.000 m3/h kapasiteli RMS-A istasyonu ile Dilovası ve Gebze kuzeyinde yeni oluşan ve büyümekte olan sanayi siteleri ile yine aynı bölgede inşaatına başlanılan TOKİ yerleşkeleri ile bu bölgenin civarındaki yeni mahalle statüsü kazanan köylerin;

Muallimköy Mevkii’nde kuracağı 200.000 m3/h kapasiteli RMS-A istasyonu ile Dilovası sanayi siteleri ile Gebze - Dilovası arasında çok yakın zamanda inşaatına başlanılan “Bilişim Vadisi” ve etrafında gelişmekte olan sanayi ve konutların doğalgaz ihtiyacını karşılanması planlamaktadır.