Tarifeler

Tüketim Grubu Doğalgaz Satış Fiyatı
(Uygulanacak Satış Fiyatı TL/M3)
Doğalgaz Satış Fiyatı
(Uygulanacak Satış Fiyatı TL/KWH)
Sistem Kullanım Bedeli (TL /m3) Sistem Kullanım Bedeli (TL / KWH)
1-100.000 1,126544 0,1058782 0,21353 0,02006861
100.001-300.000 1,015236 0,09541692 0,102222 0,00960733
300.001-1.000.000 1,476749 0,1387922 0,102222 0,00960733
1.000.001-10.000.000 1,435183 0,13488562 0,060656 0,00570075
1.000.001-10.000.000 KOMPOZİT 1,586656 0,1491218 0,060656 0,00570075
10.000.001-100.000.000 1,398836 0,13146955 0,024309 0,00228468
10.000.001-100.000.000 KOMPOZİT 1,550309 0,14570573 0,024309 0,00228468
100.000.000 M3 ÜZERİ 1,383057 0,12998656 0,00853 0,00080169