Neden Doğalgaz?

 

 

 

Doğal gaz metan, etan, propan gibi hafif moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.

En önemli özelliği temiz bir yakıt olması ve çevreyi kirletmemesidir. Gaz halinde olması nedeniyle hava ile daha iyi bir karışım oluşturarak kolay yanar, tam yandığında mavi bir alev oluşturur.

Doğal gaz boru hattı ile Rusya'dan, İran'dan ve sıvılaştırılmış olarak tankerlerle Cezayir ve Nijerya'dan temin edilmektedir.

Gaz halinde olması nedeniyle daha hassas kontrol edilebilme imkanı bulunmaktadır. Ucuzluk sıralamasında yıllardır en ucuz yakıtlardan biridir.

Doğal gazın başlıca özellikleri şunlardır:

 • Renksizdir,
 • Kokusuzdur,
 • Zehirsizdir,
 • Havadan hafiftir.

Kokusuz olması nedeniyle sızıntısı fark edilemeyeceğinden, özel olarak kokulandırılmıştır. Havadan hafif olması nedeniyle yükseldiğinden LPG'ye göre bir avantaj teşkil etmektedi
 

Doğalgazın Avantajları

Doğalgaz temiz bir yakıttır: 
Doğal gaz diğer yakıt türlerine göre daha temiz bir yakıttır. İçerisinde kükürt ve organik kükürt bileşikleri yok denecek kadar azdır. Böylece yanma sonucunda kükürtlü gazların atmosferi kirletmesi söz konusu değildir. Doğal gaz yandığında kül bırakmaz, çöp dağlarında sorun yaratmaz. Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı emisyonu, katı yakıtlara göre ½ oranındadır. Kısaca, petrol ürünleri ve kömürün tersine kullanımı çevre kirliliğine çok az etki eder.

Doğalgaz ekonomiktir: 
Bütün bu temizlik, depolama, yakıt hazırlama ve kül atma maliyetleri göz önüne alınırsa, doğalgaz yakılmasının gerek yatırım, gerekse işletme maliyetlerinde önemli kazançlar sağladığı söylenebilir. Kazan verimlerindeki artışlar da dikkate alındığında doğalgazın diğer yakıtlara göre en az %10 mertebesinde ilave işletme ekonomisi sağladığı söylenebilir

Doğalgaz kazanları yüksek verimlidir: 
Doğalgazlı kazanlarda ısıl verim de yüksektir. Bir kazanın ısıl veriminin yüksek olması, kazanı terk eden duman gazlarının sıcaklığının düşük olmasına bağlıdır. Fuel oil veya kömür yakılması halinde, daha önce sözü edilen, kükürt oksitlere bağlı asit korozyonu nedeniyle duman sıcaklıkları fazla düşürülmez.

Doğalgaz zehirsizdir: 
Doğalgazın en önemli özelliklerinden birisi zehirsiz olmasıdır. Ancak ortamda çok fazla birikmişse teneffüs edilecek oksijen azaldığından dolayı boğulma tehlikesi vardır.Doğalgaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması gerekir. Kokusuz bir gaz olduğu için  şehre dağıtmadan önce doğalgaza Dağıtım Şirketi tarafından koku verilmektedir. Böylece ortamda gazın varlığını hissetmek mümkün olmaktadır.

Doğalgaz havadan hafiftir: 
Doğalgazın diğer önemli bir özelliği havadan hafif olmasıdır. Dolayısı ile hava içinde yükselme eğilimindedir. Gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır. Bu yüzden havalandırma bacalarından kolaylıkla dışarı atılabilirler.

Doğalgaz kuru bir gazdır: 
İçinde su buharı bulunmaz. Bu özelliği dolayısıyla dişli bağlantılarda kurumayan sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır.

 Doğalgazın ısıl değeri: Doğalgazın ısıl değeri hava gazına göre daha fazla, tüp gaza göre daha düşüktür. Bu sebeple hava gazından doğalgaza dönüşen ocaklarda yemekler daha çabuk pişebilecektir.

 

Ekonomik Doğalgaz

 • Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız.  Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi azaltabilirsiniz.
 • Sistemlerinize zaman ayarlı termostat monte ettirdiğinizde veya zaman ayarlı  termostatı bulunan cihazlar kullandığınızda gaz tüketiminiz optimize olacaktır.
 • Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izoleli malzemeler tercih ediniz. Konutlardaki tüm ısı kaybının %15 i pencere ve kapılardan olmaktadır. Mevcut izolesiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşlukları pencere süngeri ile kaplayınız.
 • Doğalgaz sobası kullanıyorsanız, soba filtrenizi cihazı kullanmaya başladığınız mevsime girdikten sonra her ay kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz.
 • Verimli kullanma oda konforu 19 derecedir. Oda termostatı olduğunda 1 derece düşer ve yakıt tüketiminde %6 tasarruf sağlanır.
 • Termostatınızı, bir günden fazla evden uzak kalacaksanız, kapatınız.
 • Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin örtülü olması büyük enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatınız.
 • Soğuk havalarda sıcaklığı içeride tutmak için duvar veya pencere klimalarının dış havayla temas eden bölgelerini engelleyiniz. Tüm ısı kayıplarının %10 u yeniden ısıtılmak zorunda olan hava hareketlerinden dolayı gerçekleşir. Fakat bacalı veya bacasız tipte doğalgaz cihazlarının bulunduğu ortamlarda bulunması zorunlu olan 100 cm2 net geçişli havalandırma menfezini kesinlikle kapatmayınız.
 • Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile engellemeyiniz, kapatmayınız. Radyatörler örtülürse %15 yakıt tüketimi artar.
 • Doğalgaz tüketim cihazı satın almak istediğinizde verimi yüksek olanı tercih ediniz.
 • Pişirme ocağını ısınma amaçlı kullanmayınız.
 • Bulunduğunuz ortamın konfor şartlarına uygun olarak ısınma cihazını ayarlayınız.
 • Bacalı cihazları dolapların içerisine yerleştirmeyiniz. Bu durum cihazların ortamdan yanma havası almasını engeller ve yanma verimi düşer.
 • Bacalı cihazların bağlı olduğu bacaların temizliğini yılda en az bir kez olmak koşulu ile yaptırınız. Baca bakımı ve temizliğinin düzenli yapılması  yanma verimini arttırır.
 • Uygun yalıtım ile aşağıdaki oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilir.
  Çatı Yalıtımı % 20
  Dış duvar yalıtımı %15
  Pencere-kapı yalıtımı % 15
  Sızdırmazlık önlemleri % 10

Güvenli Doğalgaz

Güvenli Doğalgaz Kullanımı için uyulması gerekeler;

 

·         Doğalgaz cihazının bağlı olduğu bacaya, teknik olarak başka hiçbir cihaz bağlanmamalı. 

·         Cihazınız anormal çalışıyorsa cihaz yetkili servisinizi arayın

·         Havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalı 

·         Bacalı kombi ve soba bulunan odalarda uyunmamalı. 

·         Baca bağlantısı varsa, bacanın sürekli temiz ve açık oluğundan emin olun

·         Zehirlenme olaylarına yol açan bacalı cihazların bacalarının, yılda en az bir kez akredite kurumlarca temizliğinin yaptırılması gerekmektedir.

·         Bacalı Cihazlar mutlaka müstakil bir bacaya bağlanmalı. 
Bacalı cihaz bacalarının, ek yerleri ve bacaya bağlandığı noktalar sızdırmaz (alüminyum folyolu bantlar) malzemeyle kaplanmalı.

·         Gaz kokusunu tanıyınız, kokuyu tanımayan yatılı misafirlerinize tanıtın. (Çürük sarımsak gibi kokmaktadır)

·         Herhangi bir gaz kaçağı veya gaz yokluğu durumunda DOĞAL GAZ ACİL 187’i ARAYIN.

·         Bina girişindeki ana vana kapalı ise siz açmayın, 187’yi arayın vanayı sadece PALGAZ yetkilisi açabilir

·         Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri doğalgaz yakıcı cihazlarınızdan, sayaçlarınızdan ve tesisatınızdan uzak tutunuz.  Elektrik tesisat ve cihazları ile telefon ve kızgın su borularının doğalgaz tesisat ve cihazlarına olan mesafesi en az 40 cm olmalıdır. Bu nedenle elektrikli alet ve kabloları asla doğalgaz tesisatına asmayınız ve sarmayınız. 

·         Doğalgaz tesisat borularının aktif inşaat malzemeleri ile temasına engel olunuz. Tesisatınızı korozyona karşı koruyunuz. 

·         Binanızın ana kapama vanasının yerini öğrenerek ani bir müdahale durumunda yapacaklarınızı tasarlayınız. 

·         Doğalgaz tesisatını kendi amacı dışında ( elektrik, topraklama hattı vb.) kullanmak kesinlikle tehlikeli ve yasaktır.  

·         Doğalgaz tesisatı borularını taşıyıcı yapı elemanı olarak kesinlikle kullanmayınız.  

·         Doğalgaz tesisatı borularını dolap veya asma tavan içinde bırakmayınız. 

·         Mühürlenmiş vanalara, sayaçlara ve regülatörlere kesinlikle müdahale etmeyiniz. 

·         Doğalgaz tesisatınızda veya cihazınızda yapmak istediğiniz tadilatları PALGAZ’dan yetkilendirilmiş firmalara yaptırmanız zorunludur.

·         Ehliyetsiz ve yeterliliği olmayan firmalara kesinlikle tadilat yaptırmayınız. 

·         Doğalgaz cihazlarınızın bakımlarını yetkili servislerine yaptırınız.

·         Doğalgaz borularını korozyon etkisinden korumak için mutlaka önce antipas boya ile boyayın. Sonra bina ortak alanındaki tesisatınızı  sarı renk, daire içi tesisatınızı daire duvar renginize su bazlı olmayan bir boya ile boyayınız.