Müşteri Sözleşme Sonlandırma / Fesih İşlemleri

Sözleşme Fesih İşlemi  (Doğal Gaz Kullanımının Sonlandırılması)

Doğal gaz kullanıcısının bulunduğu adresten taşınması durumunda doğal gaz sözleşmesini sona erdirmesi gerekir!

Sözleşme fesih başvurusu, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen kişi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir. Sözleşme fesih işlemlerizi; şubelerimize gelmeden PALGAZ web sayfasından veya E-Devlet üzerinden Online olarak feshedebilirsiniz.

Online Fesih İşlemleri için tıklayınız!

Sözleşme fesih işlemi sonrasında, gaz kullanımı sırasında tahsil edilen güvence bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi' ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir. İade işlemlerinde; güncellenen güvence bedeli, varsa borçlarınız tahsil edildikten sonra yapılır.

Güvence bedeli iadesi; PALGAZ veznelerinden , talebinizle vadesiz TL banka hesabınıza IBAN no ile havale edilebilir.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

a) Sözleşme Fesih yapılacak yerin Tesisat numarası,

b) Sözleşme Fesih yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

c) Sözleşme Fesih işleminin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,
 

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

  • Pasaport beyanı ve fotokopisi,