Kaçak ve Usulsüz Kullanım

Müşterinin;

• Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğalgaz kullanması, 
• Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğalgaz bağlantısı yapması, 
• Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğalgaz kullanması, 
• İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğalgaz kullanması, 
Ancak, (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğalgaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğalgaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Usulsüz doğalgaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğalgazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından 45 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Kaçak ve usulsüz doğalgaz kullanımına ilişkin olarak;

• Tespit, 
• Süre, 
• Tüketim miktarı hesaplama, 
• Tahakkuk, 
• Ödeme,

Yöntemleri ile diğer usul ve esaslar dağıtım şirketi tarafından belirlenerek Kuruma sunulur ve Kurul onayı ile uygulamaya konulur. Bu yöntemlerde Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz.

Kaçak olarak kullanılan doğal gaz tüketim bedeli; kaçak doğal gaz kullanım miktarı ve faturalandırmanın yapıldığı tarihteki cari perakende satış fiyatı esas alınarak hesaplanır. Dağıtım şirketi, müşterilerle yapacağı anlaşma ve sözleşmelerde kaçak doğal gaz kullanım miktarının % 200’üne kadar, tekerrürü halinde ise % 300’üne kadar "kaçak doğal gaz kullanım bedeli" uygulanabileceğine ilişkin hükümlere yer verebilir.

Dağıtım şirketi, usulsüz doğal gaz kullanımının tespit edilmesi durumunda, tespitin yapıldığı tarihte geçerli olan sayaç açma-kapama bedelinin 3 katına kadar "usulsüz doğal gaz kullanım bedeli" tahsil edilebileceğine ilişkin hükümlere anlaşma ve sözleşmelerde yer verebilir.

Kaçak veya usulsüz doğal gaz kullananların dağıtım şirketinin mülkiyetinde bulunan cihaz ve tesislere verdiği zarar ve ziyan rayiç bedel üzerinden tahsil edilir.