Gerekli Olan Evraklar

Bağlantı Anlaşması
 

 1. Tapu sahibinin Nüfus Cüzdan fotokopisi
 2. Tapu fotokopisi:
  • Arsa tapusu beyan edilirse, doğalgaz talebinde bulunulan dairye ait, daire numarasını gösterir elektrik veya su faturası,
  • Vefat durumunda; veraset ilamı ve varislerin onayı,
  • Hisseli tapularda diğer hak sahiplerinin onayı ve Kimlik Fotokopisi
 3. Binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi fotokopisi:
  • Yapı kullanım izin belgesinin olmadığı durumlarda İnşaat Ruhsatı,
  • İnşaat Ruhsatı beyan edilemeyen durumlarda inşaat bitim tarihi ve binaya ait tüm bağımsız birimleri gösterir Belediye Emlak Beyannamesi Dökümü ile beyan edilmelidir.
 4. Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34 gereği 8 ve 8 birimden fazla binalar için Yönetim kurulu karar defteri fotokopisi:
  • Doğalgaz kullanımına geçiş ile ilgili kararda Isınma şekli bireysel ya da merkezi olarak belirtilmiş olmalıdır.
  • Doğalgaza geçmek için % 51 lik çoğunluğun sağlandığı karar ve defterinin noter tastikli ön sayfa fotokopisi.
 5. 8 bağımsız birimden az binalarda abonelik işlemlerinde kat maliklerinden % 51lik çoğunluğun sağlandığı imzalı dilekçe fotokopisi
  • İmza sahibi Kat maliklerine ait tapu fotokopisi veveya Emlak Beyannamesi Dökümü eki ile,

2022 Yılı Bağlantı Bedeli ;

 

200m2 ye kadar ; 1,158  TL + Kdv (208,44 TL)+ Dv (10,98 TL) =  1,377.42 TL


200m2 den sonraki her 100m2 de 1,007TL+ Kdv+ Dv arttırılır.


Kullanım Sözleşmesi;
Sertifikalı Tesisatçı Firma size projenizin PALGAZ' dan onay aldığını bildirdiğinde artık PALGAZ ile Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.
Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi doğalgazı fiilen kullanacak olan kişi yapılır.
Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.
GAZ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
BİREYSEL KULLANIM İÇİN
• Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.
• Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda vekaletname,
• Güvence Bedeli (Sözleşme esnasında alınan ve sözleşmenin iptali halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenen ve Müşteriye iade edilen tutar.)
MERKEZİ KULLANIM İÇİN
• Apartman yöneticisi veya vekilinin kimlik fotokopisi, T.C. Kimlik no,
• Apartman yönetimi karar defteri, apartman kaşesi istenir.
• Güvence Bedeli.
 • TİCARİ KURULUŞLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  Yetkili kişinin kimlik fotokopisi ( T.C. kimlik nosu ile)
  Ticari Başvuru Formu
  Vergi levhası
  Faaliyet belgesi (Son 6 aylık)
  Ticaret Sicil no
  İmza sirküleri (Noter tasdikli)
  Varsa şirket kaşe,
  Güvence Bedeli.
2022 Yılı Güvence Bedeli ;

Kombi ; 733 TL

Ocak ; 42 TL
Şofben ; 83 TL
Soba ; 650 TL
Ocak & Şofben : 125 TL
Merkezi sistem (BBS) ; 650 TL

1 kombi + 1 Ocak Güvence Bedeli ; 775  TL +  7,35 DV (TL ) = 782,35 TL dir.