Doğalgaz Açma / Kapama

Abonenin belli bir süre için doğalgazı kullanmak istememesi ve tüketim borcunu ödemesi halinde sayacının mühürlenerek gazının kesilme işlemidir.

Geçici gaz kapatma talebi için;

  • Geçici kapama talebini beyan eden dilekçe 
  • Kimlik Fotokopisi

 

Geçici olarak gaz kapaması yaptırmıştım, nasıl açtırabilirim?

  • Geçici gaz kapamadan dolayı kapatılmış olan gazın açılmasını talep eden dilekçe 
  • Kimlik fotokopisi

 

**Sadece ismi geçen abonenin şahsi başvurusu kabul edilebilir.