Abone Bağlantı ve Sertifika Bedelleri

KURUL KARARI

Karar No: 10627 Karar Tarihi: 16/12/2021

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2021 tarihli toplantısında; 2022 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına, karar verilmiştir.

 

BAĞLANTI BEDELLERİ

TUTAR

Abone Bağlantı Bedeli (TL)

1.158

İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2)

1.007

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL)

790

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL)

4,9

Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet)

733

Güvence Bedeli Soba (TL/Konut)

650

Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS)

650

Güvence Bedeli Ocak (TL)

42

Güvence Bedeli Şofben (TL)

83

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL)

371

Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL)

36

Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL)

315

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

 

SAYAÇ TİPİ

 

G4, G6 (TL/Adet)

63

G10, G16, G25 (TL/Adet)

118

G40, G65, G100 (TL/Adet)

235

G160, G250, G400 (TL/Adet)

358

G400’den büyük (TL/Adet)

482

Kolon Hattı (TL/Proje)

63

 

MADDE 2 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

 

MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

 

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.