Abone Bağlantı ve Sertifika Bedelleri

URUL KARARI

Karar No: 31336 Karar Tarihi: 10/12/2020

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 tarihli toplantısında; 2020 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,karar verilmiştir.

 

BAĞLANTI BEDELLERİ

TUTAR

Abone Bağlantı Bedeli (TL)

749

İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2)

651

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL)

651

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL)

4

Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet)

620

Güvence Bedeli Soba (TL/Konut)

551

Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS)

551

Güvence Bedeli Ocak (TL)

35

Güvence Bedeli Şofben (TL)

70

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL)

306

Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL)

30

Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL)

260

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

 

SAYAÇ TİPİ

 

G4, G6 (TL/Adet)

52

G10, G16, G25 (TL/Adet)

97

G40, G65, G100 (TL/Adet)

194

G160, G250, G400 (TL/Adet)

295

G400’den büyük (TL/Adet)

397

Kolon Hattı (TL/Proje)

52

 

MADDE 2 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

 

MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

 

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.