26.12.2018

Türk Lirası Düzeltme İşlemlerine Yönelik Uygulama Yöntemi” Prosedürü EPDK Kurul Kararı Onayı

29/07/2018 tarihli ve 30493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik” hükümleri kapsamında PALGAZ Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve PALEN Enerji Doğal Gaz Dağıtım End. ve Ticaret A.Ş. tarafından sistemde kullanılmakta olan mevcut ön ödemeli sayaçlara uygulanacak Türk Lirası Düzeltme işlemlerine yönelik uygulama yöntemi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/12/2018 tarihli toplantısında alınan 8264-6 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır.

Kurul Kararı İçin