Müşteri Sayımız Her Geçen Gün Artıyor
234.931
Son Güncelleme: 18.04.2019
Doğalgazın Avantajları

Doğalgaz temiz bir yakıttır: 
Doğal gaz diğer yakıt türlerine göre daha temiz bir yakıttır. İçerisinde kükürt ve organik kükürt bileşikleri yok denecek kadar azdır. Böylece yanma sonucunda kükürtlü gazların atmosferi kirletmesi söz konusu değildir. Doğal gaz yandığında kül bırakmaz, çöp dağlarında sorun yaratmaz. Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı emisyonu, katı yakıtlara göre ½ oranındadır. Kısaca, petrol ürünleri ve kömürün tersine kullanımı çevre kirliliğine çok az etki eder.

Doğalgaz ekonomiktir: 
Bütün bu temizlik, depolama, yakıt hazırlama ve kül atma maliyetleri göz önüne alınırsa, doğalgaz yakılmasının gerek yatırım, gerekse işletme maliyetlerinde önemli kazançlar sağladığı söylenebilir. Kazan verimlerindeki artışlar da dikkate alındığında doğalgazın diğer yakıtlara göre en az %10 mertebesinde ilave işletme ekonomisi sağladığı söylenebilir

Doğalgaz kazanları yüksek verimlidir: 
Doğalgazlı kazanlarda ısıl verim de yüksektir. Bir kazanın ısıl veriminin yüksek olması, kazanı terk eden duman gazlarının sıcaklığının düşük olmasına bağlıdır. Fuel oil veya kömür yakılması halinde, daha önce sözü edilen, kükürt oksitlere bağlı asit korozyonu nedeniyle duman sıcaklıkları fazla düşürülmez.

Doğalgaz zehirsizdir: 
Doğalgazın en önemli özelliklerinden birisi zehirsiz olmasıdır. Ancak ortamda çok fazla birikmişse teneffüs edilecek oksijen azaldığından dolayı boğulma tehlikesi vardır.Doğalgaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması gerekir. Kokusuz bir gaz olduğu için  şehre dağıtmadan önce doğalgaza Dağıtım Şirketi tarafından koku verilmektedir. Böylece ortamda gazın varlığını hissetmek mümkün olmaktadır.

Doğalgaz havadan hafiftir: 
Doğalgazın diğer önemli bir özelliği havadan hafif olmasıdır. Dolayısı ile hava içinde yükselme eğilimindedir. Gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır. Bu yüzden havalandırma bacalarından kolaylıkla dışarı atılabilirler.

Doğalgaz kuru bir gazdır: 
İçinde su buharı bulunmaz. Bu özelliği dolayısıyla dişli bağlantılarda kurumayan sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır.

 Doğalgazın ısıl değeri: Doğalgazın ısıl değeri hava gazına göre daha fazla, tüp gaza göre daha düşüktür. Bu sebeple hava gazından doğalgaza dönüşen ocaklarda yemekler daha çabuk pişebilecektir.

Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Palmet Enerji A.Ş.
design: