Müşteri Sayımız Her Geçen Gün Artıyor
234.931
Son Güncelleme: 18.04.2019
Abone Bağlantı Bedeli

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarifeler daire başkanlığının 06/12/2018 tarihli  8229 sayılı kurul kararının 1. madde gereğince 2019 yılı için uygulanması gereken Bağlantı bedeli aşağıdaki gibidir.

Abone bağlantı bedeli 594+ KDV  TL olup, sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden ve ilgili aboneden tahsil edilecek bedeldir.

Abone bağlantı bedeli aşağıdaki hususlara göre belirlenir:

• Abone bağlantı bedeli, konut ve ısınma amaçlı gaz kullanan aboneler için, lisans verilme tarihinden başlamak üzere beş yıl süresince bağımsız bölüm sayısı (BBS) başına KDV hariç azami 594TL olarak, mal ve hizmet üretim amaçlı gaz kullanan aboneler için ise, münferit bağlantı hattı çekilmesi kaydıyla, boru çapı, boru tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan tarifeler uygulanır. Kurul onayına tabi tarifelere göre belirlenecek abone bağlantı bedeli, dağıtım şirketinin bağlantı için yapmış olduğu harcamaların maliyeti üzerine %10 (yüzde on) kar ilavesi ile bulunacak miktarı geçemez.

• Abonenin binasının brüt alanı üzerinden hesaplanacak Bağımsız Bölüm Sayısında (BBS), 200 m2’ye kadar alan için BBS = 1 alınır, bundan sonraki ilave her 100 m2 ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 516 TL artırılır.

• Abone bağlantı bedeli beş yıllık sürenin bitiminden sonra lisans süresinin bitimine kadar ilgili mevzuat kapsamında Kurul tarafından belirlenir.

• Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (Münferit); Abone Bağlantı bedeli: Servis Hattı bedeli + sayaç bedeli + %10 Kar marjı toplamından oluşur. 
 

Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Palmet Enerji A.Ş.
design: