Müşteri Sayımız Her Geçen Gün Artıyor
234.931
Son Güncelleme: 18.04.2019
Gerekli Olan Evraklar

 

 1. Tapu sahibinin Nüfus Cüzdan fotokopisi
 2. Tapu fotokopisi:
  • Arsa tapusu beyan edilirse, doğalgaz talebinde bulunulan dairye ait, daire numarasını gösterir elektrik veya su faturası,
  • Vefat durumunda; veraset ilamı ve varislerin onayı,
  • Hisseli tapularda diğer hak sahiplerinin onayı ve Kimlik Fotokopisi
 3. Binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi fotokopisi:
  • Yapı kullanım izin belgesinin olmadığı durumlarda İnşaat Ruhsatı,
  • İnşaat Ruhsatı beyan edilemeyen durumlarda inşaat bitim tarihi ve binaya ait tüm bağımsız birimleri gösterir Belediye Emlak Beyannamesi Dökümü ile beyan edilmelidir.
 4. Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34 gereği 8 ve 8 birimden fazla binalar için Yönetim kurulu karar defteri fotokopisi:
  • Doğalgaz kullanımına geçiş ile ilgili kararda Isınma şekli bireysel ya da merkezi olarak belirtilmiş olmalıdır.
  • Doğalgaza geçmek için % 51 lik çoğunluğun sağlandığı karar ve defterinin noter tastikli ön sayfa fotokopisi.
 5.  8 bağımsız birimden az binalarda abonelik işlemlerinde kat maliklerinden % 51lik çoğunluğun sağlandığı imzalı dilekçe fotokopisi
  • İmza sahibi Kat maliklerine ait tapu fotokopisi veveya Emlak Beyannamesi Dökümü eki ile,
 6. Abonelik Bedeli, 200 m2'ye kadar, 594TL + KDV + DV'dir.
Copyright © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Palmet Enerji A.Ş.
design: